מסמך משפטי: ENA 3960.11

מסמך משפטי ENA 3960.11

תגים

תיאור

Legal document in Arabic script. Dating: 16th c?

ENA 3960.11 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3960.11 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3960.11: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain