מסמך משפטי: ENA NS 16.9

מסמך משפטי ENA NS 16.9

תגים

תיאור

Legal document. Small fragment from a beginning of a legal document, probably bill of gift, written by Halfon b. Menashshe Halevi, under the authority of Masliah Gaon, whose name is not mentioned but his father and grandfathers are (b. Shelomo b. Eliyyahu). It is probably from the first years of his rule, ca. 1127. The document is a declaration in favor of Elʿazar b. [...] al-Iskandarānī. AA

ENA NS 16.9 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA NS 16.9 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 16.9: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain