מסמך משפטי: ENA 4010.46

מסמך משפטי ENA 4010.46

תיאור

Fragment from the end of a legal document. In Hebrew. In the hand of Yefet b. David b. Shekhanya (per Goitein's index card #6774). Dated: [13]57 Seleucid, which is 1045/46 CE. Signed by ʿEli b. ʿAmram ha-Levi and Shemarya b. A[…] ha-Levi. Both signatures are written by the scribe of the document, which might suggest that this was a copy kept in the court. On ʿEli b. ʿAmram, see א. ברקת ״החבר המעולה״ או ״הבוגד המעולה״:מנהיג שנוי במחלוקת עלי בן עמרם, ראש קהל הירושלמיים בפסטאט במחצית השנייה של המאה האחת־עשרה, AJS Review, Vol. 23, No. 2 (1998), pp. 1-27.) AA

ENA 4010.46 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 4010.46 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 4010.46: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain