מסמך משפטי: ENA 3807.7

מסמך משפטי ENA 3807.7

תיאור

Legal document. In Judaeo-Arabic. Tiny fragment. The neighboring shelfmark ENA 3807.8 may also be legal.

ENA 3807.7 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3807.7 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3807.7: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain