מסמך משפטי: ENA 3656.1

מסמך משפטי ENA 3656.1

תיאור

Legal document in Hebrew. A damaged bill of gift, 11th century. Might be a join with ENA NS 3.16, but it is too hard to tell. AA

ENA 3656.1 verso

verso

תיעתוק

תרגום

ENA 3656.1 recto

recto
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3656.1: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain