מסמך משפטי: ENA 3215.11

מסמך משפטי ENA 3215.11

תגים

תיאור

A very damaged legal document in the hand of Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi (ca 1100–38 CE). Some details might be extracted with effort. In the margins of recto and on verso, in a different hand, there are accounts or possibly lists of names with numbers, written in a different hand. Probably unrelated to the legal document on recto, but this is not certain. AA. ASE.

ENA 3215.11 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3215.11 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3215.11: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)