מסמך משפטי: ENA 2747.6

מסמך משפטי ENA 2747.6

תיאור

Upper fragment: Copy of a contract of betrothal (erusin) according to the Palestinian style. Location: Probably Tyre. Dating: Before 1037 CE. Written by Yosef b. Yaʿaqov ha-Kohen. Bride: Malka. Groom: Ḥalfon. Has numerous signatures, including [...] b. Avraham ha-Melammed, Shemuel b. Moshe ha-Ḥaver, [...] b. Shelomo b. Rabīʿ. See M. A. Friedman's edition for further information.

ENA 2747.6 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 2747.6 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 2747.6: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)