מסמך משפטי: ENA 4011.62

מסמך משפטי ENA 4011.62

תגים

תיאור

Recto: Bill of sale for a female slave. In Judaeo-Arabic. Dated: Av 1466 Seleucid, which is 1155 CE, under the authority of the Nagid Shemuel b. Ḥananya. Seller: the trader (tājir) Abū ʿAlī b. Natan he-Ḥaver. Buyer: the trader (tājir) Abū l-Faḍl b. Elʿazar. Slave: An Indian woman named Ghazāl. The price is missing. On verso there is a communal account which Gil dates to ca. 1215 CE (see PGPID 775).

ENA 4011.62 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 4011.62 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 4011.62: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain