מסמך משפטי: T-S 13J4.10

מסמך משפטי T-S 13J4.10

תגים

תיאור

Legal document. Location: Bilbays. Dated: First decade of Sivan, 1564 Seleucid, which is 1253 CE. Under the reshut of David I Maimonides. Concerning a settlement between Sulaymān b. Yaʿaqov and his brother Nafīs b. Yaʿaqov and Dā'ūd b. Yosef regarding payments for wine left by the late Abū l-Waḥsh b. Sulaymān, who died when a grave collapsed on him. Signed by Avraham b. Elʿazar and Yaḥyā b. Ṭahor ha-Levi. (Information from CUDL and E. Struss-Ashtor, History of the Jews in Egypt and Syria under the rule of the Mamluks, 3:12-14) VMR.

T-S 13J4.10 1r

1r

תיעתוק

Eliyahu Ashtor, History of the Jews in Egypt and Syria under the Rule of the Mamlūks‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Mossad Harav Kook, 1970), vol. 3.
 1. נקול נחן אלשהוך אלואצעין כטוטנא אכר הדא אל
 2. מסטור אן למא כאן פי אלעשר אלאול מחדש סיון
 3. שנת אתקסד לשטרות בעיר בלביס הסמוכה לארץ
 4. גשן מותבה רשותיה דאדוננו מרנו ורבנו דויד הרב
 5. המובהק שר השרים נגיד כל הנגידים גדול החסידים ת[הי]
 6. משרתו לעד חצרנא באלליל אלי סלימאן בן יעקוב ואכיה
 7. נפיס שקיקה וטאלבוא דאווד בן יוסף בתמן נביד
 8. והו סבעין דרהם נקרה מן גהה אבי אלוחש בן סלימאן אלדי
 9. מאת פי וקוע אלקבר עליה פאצלחנא בין אלאכין
 10. ובין דוואד אן יאכדוא מן דאווד מן גהה אלמיית
 11. סתה עשר דרהם נקרה ואברוא דמה אלמיית מן גהה
 12. אלנביד אלדי דכרוא אנהם כאנו[א]........ונפד
 13. אלקנין מנהמא בדלך וצמן סלימאן בן יעקוב דרך אכיה
 14. נפים וכדלך נפד מנהמא אלקנין בדלך [עלי] וגובה
 15. פלמא טלב מנא שהאדתנא פי אלעשר אלאכיר מ[חדש]
 16. סיון שהדנא במא עלינא אן נשהדה [ווצענא] כט[וטנא]
 17. בדלך והכל שריר ובריר וקיים
 18. אברהם בר אלעזר נ[ע]
 19. יחיה בר טהור הלוי נע

תרגום

T-S 13J4.10 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J4.10: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.