מסמך משפטי: ENA 4101.3b + JRL SERIES B 7252

מסמך משפטי ENA 4101.3b + JRL SERIES B 7252

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Legal deed concerning a female slave, who is probably sold (mentions the figure 1[.].5 dinars). Mentions people including a woman named Sitt al-Nās, Mevasser b. [...] known as Ibn al-ʿAni, and Shemarya ha-Kohen. Written by Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi (1100–38 CE). Join: Alan Elbaum.

ENA 4101.3b 1

1

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 7252 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

ENA 4101.3b 2

2

JRL SERIES B 7252 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 4101.3b: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain
  • JRL SERIES B 7252: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0