מסמך משפטי: MS 8254, fol. 11

מסמך משפטי MS 8254, fol. 11

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Legal document. Bill of attorney, written by Yosef b. Shemuʾel Halevi and approved by Maimonides, in his own hand. Published: מע"פ פרידמן, ר' משה בן מימון בתעודות משפטיות מן הגניזה, שנתון המשפט העברי, יד-טו (תשמח-תשמט), עמ' 180-181. Names mentioned: סלימאן, מוסי, אבו אלמנגא, מחאסן Signed by: Shemuʾel b. Saadya Halevi (the scribe's father), Shemuʾel b. Yosef, Moshe Hakohen b. Mordechai Judeo-Arabic, Hebrew and Aramaic. AA