מסמך משפטי: ENA NS 53.20

מסמך משפטי ENA NS 53.20

תגים

תיאור

Legal document. Deed on mint partnership from 1563, in Cairo, between Yitsḥak d’Molina and Shlomo al-Faranji. Wednesday, Elul 1 5323 AM. Published אברהם דוד, 'יהודים במנהלי בית המטבע במצרים במאה השש-עשרה', בין הסטוריה לספרות: ספר יובל ליצחק ברזילי, תשנ"ז, עמ' קו-קז. Hebrew. AA

ENA NS 53.20 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 53.20 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 53.20: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain