מסמך משפטי: ENA NS 53.20

מסמך משפטי ENA NS 53.20

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Legal document. Deed on mint partnership from 1563, in Cairo, between Yitsḥak d’Molina and Shlomo al-Faranji. Wednesday, Elul 1st. Published אברהם דוד, 'יהודים במנהלי בית המטבע במצרים במאה השש-עשרה', בין הסטוריה לספרות: ספר יובל ליצחק ברזילי, תשנ"ז, עמ' קו-קז. Hebrew. AA

ENA NS 53.20 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 53.20 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 53.20: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain