מסמך משפטי: ENA NS 39.13

מסמך משפטי ENA NS 39.13

תגים

תיאור

Mysterious document. In Hebrew. Late, probably 17th century, after the death of ʿAzarya Ze'evi. The document itself is extremely faded and nearly imposible to read from the digital image. It contains evocative phrases such as "like the custom of merchants"; "who imposed their religion"; "succour us out of the city" (2 Samuel 18:3). Signed: Yehuda Esperial (אישפיריאל); Yisra'el b. ʿAzarya Ze'evi (ZL); Yiṣḥaq Ṣabāḥ.

ENA NS 39.13 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 39.13 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 39.13: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain