מסמך משפטי: ENA NS 37.28

מסמך משפטי ENA NS 37.28

תגים

תיאור

Legal deed. Rental contract. In Hebrew. Dating: Second half of the 16th century. Siwār, the wife of Shemuel b. Yiṣḥaq de Molina leases an apartment to Avraham al-Jazīra. Information from FGP.

ENA NS 37.28 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 37.28 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 37.28: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain