מסמך משפטי: ENA NS 3.6

מסמך משפטי ENA NS 3.6

תגים

תיאור

Legal document. Bill of release, damaged, relating to a quarter of a house. No names preserved. Probably early 12th century (familiar hand but still unidentified). AA

ENA NS 3.6 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 3.6 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 3.6: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain