מסמך משפטי: ENA NS 17.30

מסמך משפטי ENA NS 17.30

תגים

תיאור

Legal document. An agreement between Shlomo b. Avraham and the mother of his daughter (probably divorced) regarding her support. The year is [1]403 (1092) in Fustat. Verso is blank. Judeo-Arabic, Hebrew and Aramaic. AA

ENA NS 17.30 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 17.30 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 17.30: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain