רשומה קשורה ל-מסמך שלטוני: ENA 1822a.60

מסמך שלטוני ENA 1822a.60
  1. ציטוט
    Yusuf Umrethwala, PGP Translations (n.p., 2023).
    כולל digital translation
  2. ציטוט
    Marina Rustow, unpublished editions.
    לdigital edition, מהדורה, תרגום ראה