רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 13J33.5

מסמך משפטי T-S 13J33.5
 1. ציטוט
  משה גיל and Ethel Broido, A History of Palestine, 634–1099 (Cambridge: Cambridge University Press, 1992).
  לדיון ראה
  • 238
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #268
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה