מכתב: ENA NS 19.5

מכתב ENA NS 19.5

תגים

תיאור

Letter addressed to Rabbenu Ḥayyim (מרנו ורבנו חיים הרב הגדול בישראל). Letter of recommendation for the bearer, the nephew of the Kohen Abū l-ʿIzz(?). Small fragment. Verso is filled with Hebrew jottings as well as the name (of the addressee?): Moshe b. [...] ha-Melammed.

ENA NS 19.5 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 19.5 2

2

ENA NS 19.5 3

3

ENA NS 19.5 4

4
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 19.5: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain