מסמך משפטי: ENA 3742.3

מסמך משפטי ENA 3742.3

תגים

תיאור

Legal document. In the hand of Hillel b. ʿEli? Involves Avraham b. Faraj/Yeshuʿa al-Raḥbī who is known from several other documents from the late 11th century.

ENA 3742.3 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3742.3 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3742.3: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain