רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 13J33.12 + T-S NS 311.31

מכתב T-S 13J33.12 + T-S NS 311.31
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #121
 3. ציטוט
  משה גיל, "ארץ ישראל בתקופה המסלמית הראשונה (634 - 1099): מילואים, הערות, תיקונים‎" (in Hebrew), Teuda‎ 7 (n.p., 1991), 281–345.
  למהדורה ראה
  • #137a (p.314)