מסמך משפטי: ENA NS 18.12

מסמך משפטי ENA NS 18.12

תגים

תיאור

Bottom of a court record in the hand of Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi. Signed by him and also by Ḥalfon b. Yosef ha-Kohen. Dating: 1127–38 CE, based on the conjunction of the years of Ḥalfon b. Menashshe and the years of Maṣliaḥ Gaon.

ENA NS 18.12 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 18.12 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 18.12: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain