רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 13J30.5

מסמך משפטי T-S 13J30.5
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
  למהדורה, תרגום ראה
  • #325
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, היישוב בארץ ישראל בראשית האיסלאם ובתקופת הצלבנים‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Yad Izhak Ben Zvi Publications, 1980).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 110-111
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה