מסמך משפטי: ENA 2727.11c

מסמך משפטי ENA 2727.11c

תגים

תיאור

Cheque in the hand of Abu Zikri ha-Kohen. See Goitein Nachlass material linked below.