מסמך משפטי: ENA 4011.1

מסמך משפטי ENA 4011.1

תגים

תיאור

Verso: Cheque by Abū Zikrī Kohen. The banker Abū l-Khayr Khiyār is to pay the bearer 25 dinars. Dated: Tishrei 1447 Seleucid, which is 1135 CE.

ENA 4011.1 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 4011.1 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 4011.1: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain