רשימה או טבלה: ENA NS 57.31

רשימה או טבלה ENA NS 57.31

תגים

תיאור

Calendar list/calculations (FGP). In Judaeo-Arabic.

ENA NS 57.31 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 57.31 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 57.31: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain