מכתב: ENA NS 71.27

מכתב ENA NS 71.27

תגים

תיאור

Business letter mentioning the copying of quires (karārīs) for Sayyidunā al-Nasi. Abū ʿAbd al-Raḥmān has told the writer that the addressee had sent 4.5 dirhams, but the money never arrived.

ENA NS 71.27 2

2

תיעתוק

Alan Elbaum, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (n.p., 2024).
 1. ] . . אל . . סעאדת מולאנא אלדי ת . [
 2. סידנא אן הדא תרמים אלארצה צעב כתיר
 3. וקד לז עלי סידנא . . . מן יגי יקול לי קאל
 4. לך סידנא אלנשיא האת אלכראריס בלא עמל
 5. וקד נפדת לך אלגמיע מא בקי ענדי מנהא
 6. וקאל לי אבו עבד אלרחמן אנך וגהת לי
 7. ארבעה דראהם ונצף מא וצלני מע אחד
 8. שי אלא אלדי דפעת לי אנת בנפסך פי בית
 9. צהרי קיראט ונצף וקד וגהת יא כראס אלדי
 10. סלמתהא לי בקי כראסה מנהא בלא עמל
 11. ונפדתהא לכם בלא עמל ממא לזו עלא תאכרהא(?)
 12. בלא עמל סידנא מסאפר סידנא מסאפר
 13. ושלום רב וישע יקרב

תרגום

ENA NS 71.27 1

1
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 71.27: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain