מכתב: ENA NS 48.20

מכתב ENA NS 48.20

תגים

תיאור

Business letter. In Judaeo-Arabic. Probably the same handwriting as ENA NS 48.13 (per the note photographed with the image), which Frenkel has been identified as the hand of Abū Naṣr b. Avraham. Mentions Abū l-Surūr; a Christian; 200 dinars; pepper; lac ʿAmīd al-Dawla; Abū Musā Hārūn.

ENA NS 48.20 1

1

תיעתוק

Alan Elbaum, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (n.p., 2024).

Recto

 1. ] . . קד .  לב . . [
 2. ] . ת חצרתה שי תאכד מן אי וגה [
 3. ] . ן אלשיך אבו אלסרור ורפיקה מא ידפעו שי [
 4. אלנצראני אלמאיתי דינאר וקד אכדת אלקנטאר
 5. בקקעה לאן כאן קימתהא קקכז(?) וראי[ת
 6. אן צארת קקעה פמא רסמת ואנא מ[
 7. אלעדל אלכראויא ומא סהל מן אלחריר א[
 8. אלמרכב וקלבי מתעלק במא סאר מא [
 9. בוצולה ואללאך נז חלו אלפלפל נד אל[
 10. נאצר פאן ראת חצרתה מן אלראי פי אנ[
 11. בעד אן תאכד כתאב עמיד אלדולה אל[
 12. ] . . . . . . . . . [

Recto - right margin

 1. שי . . [ 
 2. מקשור מן . [
 3. אלי כח אלעשרה
 4. ואללה אללה אלוציה
 5. בחואיג אלשיך הרון
 6. וקד סיר לך מע מחמד
 7. ]מילי ל . . . 

תרגום

ENA NS 48.20 2

2

Verso

 1. עלי . . פאת חצרתה [מ]כצוצה בא[תם אלסלאם
 2. ואלולד אלפרע אלעזיז אפצל אלסלאם [
 3. יכצו חצרתה באפצל אלסלאם ואל . [
 4. ואלשיך אבו מוסי הרון יכצא חצרתה ב[אפצל
 5. אלסלאם וחסבי אללה ונעם אלוכיל
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 48.20: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain