רשומה קשורה ל-מכתב: ENA NS 41.21

מכתב ENA NS 41.21
  1. ציטוט
    Avraham David, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
    כולל מהדורה