רשימה או טבלה: ENA 967.1

רשימה או טבלה ENA 967.1

תגים

תיאור

Mercantile accounts in Judaeo-Arabic, very detailed. On parchment. Dating: 11th century. Addressed to a business partner (yā sīdī). "I have sent you the account of the goods that I shipped on the boats . . ."