רשומה קשורה ל-מכתב: ENA 2744.2

מכתב ENA 2744.2
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Mordechai Akiva Friedman, "הרמב"ם ומינויו של ר' אנטולי למוקדם אלכסנדריה‎" (in Hebrew), Tarbiz‎ 83 (Jerusalem, Israel: Mandel Institute for Jewish Studies / המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, 2014), 135-162.
  למהדורה ראה
  • pp. 156f