רשימה או טבלה: ENA NS 53.14

רשימה או טבלה ENA NS 53.14

תגים

תיאור

Business accounts in Judaeo-Arabic. Dating: Probably 11th century. Mentions Mūsā b. Barhūn.

ENA NS 53.14 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 53.14 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 53.14: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain