מכתב: ENA NS 13.26

מכתב ENA NS 13.26

תיאור

Blessings in large, thick, square letters, with the name "David b. Shekhanya" at the end (יברכהו בקהל עם ד[וי]ד בר שכניה). Dating: probably early 11th century.

ENA NS 13.26 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 13.26 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 13.26: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain