מסמך משפטי: ENA 4011.48

מסמך משפטי ENA 4011.48

תגים

תיאור

Recto: Bill of sale of for a Nubian female slave named Mulḥ. In the hand of Hillel b. ʿEli. Unsigned. Location: Fustat. Dated: 7 Kislev 1412 Seleucid, which is 1100 CE. Seller: Abū Yaʿqūb Yūsuf b. Netanel. Buyer: Abū Yaʿqūb Yūsuf. b. Efrayim. Price: 20 dinars.

ENA 4011.48 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 4011.48 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 4011.48: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain