מסמך משפטי: ENA NS 18.16

מסמך משפטי ENA NS 18.16

תיאור

Fragment from the bottom of a legal document. Location: Alexandria or another coastal city. Dating: 11th century; it was written on a Monday, 18 Sivan; the number "807" appears on the line below, so perhaps Monday, 18 Sivan 4807 AM = 15 June 1047 CE. But the words surrounding "807" are not entirely clear. The document mentions [...] b. Yosef; an orphan girl; Avraham b. Farrāḥ al-Iskandarānī; and ʿAzīza. The substance of the case is unclear.

ENA NS 18.16 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 18.16 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 18.16: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain