מסמך משפטי: ENA 2742.7

מסמך משפטי ENA 2742.7

תגים

תיאור

Bill of release written in Tyre 11th century. Malīḥa bt. Shemarya (?) the widow of [...[ yedid ha-yeshiva b. Peraḥya declares that she had sent what was in the possesion of Abu al-Faḍā'il Ṣadaqa b. Yosef and releases him from any claims regarding any loss due to the dangers of travel.

ENA 2742.7 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 2742.7 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 2742.7: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain