רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 13J3.26

מסמך משפטי T-S 13J3.26
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Moshe Yagur, "זהות דתית וגבולות קהילתיים בחברת הגניזה (מאות 10–13): גרים, עבדים, מומרים‎" (in Hebrew) (PhD diss., Hebrew University of Jerusalem, 2017).
  למהדורה, תרגום ראה
  • Doc. 15
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  לdigital edition, מהדורה ראה