מסמך משפטי: ENA NS 52.2

מסמך משפטי ENA NS 52.2

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Bill of divorce (get). Location: Al-Saʿdiyya, which is probably in Yemen, based on the handwriting and names. Dated: 29 Tishrei 2023 Seleucid = 12 October 1711 CE. Husband: Yehuda b. Muʿawwiḍa. Wife: Zahra bt. Yaḥyā. Witnesses include: Zekharya b. Yosef.

ENA NS 52.2 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 52.2 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 52.2: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain