מסמך שלטוני: ENA 1179.29

מסמך שלטוני ENA 1179.29

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Report or petition to a Fatimid caliph or vizier, opening blessings only. Dating: ca. 1100–71. Cuts off after the taqbīl clause. Addressee may be al-Afḍal b. Badr al-Jamālī (cf. Khan, Arabic Legal and Administrative Documents in the Cambridge Genizah Collections, p. 284). Cf. also CUL Or.1080.15.77 (Khan, no. 84).

ENA 1179.29 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 1179.29 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 1179.29: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain