רשומה קשורה ל-מכתב: ENA 2558.21

מכתב ENA 2558.21
  1. ציטוט
    Yusuf Umrethwala and Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2022).
    למהדורה ראה