סוג לא ידוע: ENA NS 85.709

סוג לא ידוע ENA NS 85.709

תגים

תיאור

Arabic script (VMR)

ENA NS 85.709 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA NS 85.709 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 85.709: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain