רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 13J3.14

מסמך משפטי T-S 13J3.14
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    לdigital edition, מהדורה ראה