רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 13J3.11

מסמך משפטי T-S 13J3.11
 1. ציטוט
  Motzkin, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
  כולל מהדורה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  לdigital edition, מהדורה ראה