רשימה או טבלה: ENA NS 28.33

רשימה או טבלה ENA NS 28.33

תיאור

Mainly pen trials in a mixture of Hebrew, Judaeo-Arabic, and Arabic in Arabic script. Dating: probably 13th century. There is a section that might be accounts for the 11 dirhams owed by Sulaymān for something to do with copying or reading a text: תרתיב יומין פי כראס לסלימאן וכראס מגלס בלא קראה יומין קראה בלא שגל והם אלא ואלד יומין . . . . שגל וקראה . . . סלימאן וכראס מגלס כמסה ונצף יומין אלשרכה אל . . . אלגמלה תסעה ונצף א ונצף כתאבה אלצגיר אלגמלה אחדי עשר. Underneath mentions Abū l-Faraj b. al-Sadīd b. al-Faqīh Ibn Mukārī(?). On verso one of the Arabic jottings refers to a medical epistle by ʿĪsā b. ʿAlī.

ENA NS 28.33 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA NS 28.33 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 28.33: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain