מסמך משפטי: ENA NS 25.18

מסמך משפטי ENA NS 25.18

תגים

תיאור

Recto: Legal document. In Judaeo-Arabic. Regarding division of a property; mentions Seʿadya, Maṣliaḥ and his brother, and ends with the phrase, "my wife is ne'emenet." Verso: A few words in Arabic script from the end of a much larger document.

ENA NS 25.18 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA NS 25.18 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 25.18: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain