מסמך שלטוני: ENA NS 12.26

מסמך שלטוני ENA NS 12.26

תגים

תיאור

Tax receipt. Verso: Accounts in Judaeo-Arabic.

ENA NS 12.26 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 12.26 2

2

ENA NS 12.26 3

3

ENA NS 12.26 4

4
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 12.26: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain