רשומה קשורה ל-מסמך שלטוני: ENA NS 12.15

מסמך שלטוני ENA NS 12.15
  1. ציטוט
    Yusuf Umrethwala, PGP Translations (n.p., 2023).
    כולל digital translation
  2. ציטוט
    Yusuf Umrethwala, unpublished editions (n.p., 2023).
    כולל digital edition