מסמך שלטוני: ENA 3982.56

מסמך שלטוני ENA 3982.56

תגים

תיאור

Tax receipt, Fatimid. Dated: 501 (?). Capitation tax in Fustat. Two registration requests, two ʿalāmas. Trigger: ṣaḥḥa. Glyph at the top.

ENA 3982.56 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3982.56 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3982.56: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain