סמי ספרותי: ENA 3982.40

סמי ספרותי ENA 3982.40

תגים

תיאור

Fragment in Arabic script. Astrological/esoteric. Listing the auspicious and inauspicious properties of every day of the month, e.g., which days are good for going before the court (al-dukhūl ʿalā l-sulṭān), which are good for different maladies.

ENA 3982.40 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3982.40 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3982.40: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain