מסמך שלטוני: ENA 3982.2

מסמך שלטוני ENA 3982.2

תגים

תיאור

Fiscal account, Fatimid, for the sum of 2 dīnārs. Opens: waṣala ilā bayt al-māl. Two registration marks: al-ḥamdu lil-lāh wa-bihi nastaʿīn, al-ḥamdu lil-lāh ʿalā niʿamih.

ENA 3982.2 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3982.2 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3982.2: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain